Film

 • Arbetet med filmen om Sophie Ahlbom

  Kortfilmen om Sophie Ahlbom färdigställde jag i januari 2022. Sedan tog det mig två år att visa filmen och lägga ut den här på min hemsida.
  Mitt intresse för Sophie Ahlbom startade redan 2017 när jag studerade idéhistoria via distans vid Umeå Universitet. Jag hade skrivit min B-uppsats om Nelly Thüring, en av de fem första kvinnorna i Sveriges riksdag. Det var dags att skriva C-uppsats. Jag hade läst Eva Dahlmans artikel ”Kvinnliga pionjärer osynliga i fotohistorien” och inspirerats av hennes forskning om de första kvinnliga fotograferna i Sverige. Hennes forskning om Stockholmsfotograferna Rosalie Sjöman, Bertha Valerius och Caroline von Knorring väckte en nyfikenhet hos mig. Jag ville berätta om de första kvinnliga fotograferna som öppnade fotoateljéer i Stockholm på 1860 talet. Ingen hade publicerat en övergripande forskning om alla kvinnliga fotografer i Stockholm på 1860-talet. Det blev för stort. Jag fick begränsa mig och valde då Sophie Ahlbom som Eva Dahlman hade nämnt i sin artikel.

  Jag tycker det är spännande och givande att söka information och fakta i originalkällor men det tar extremt lång tid. Jag gräver djupt, hittar spår jag vill lära mig mer om för att få en bättre helhetsbild och förstå tiden och människors begränsningar bättre. Kanske en anledning till att min C-uppsats aldrig blev klar. Men efter några år blev det en fem minuter kort film. 

  På bilden sitter jag i ett rum på Vetenskapsakademins arkiv i Stockholm och filmar dokument skrivna av Sophie Ahlbom. En nedtecknad självbiografi som någon ansåg viktig att spara. Länge låg den i Lars Johan Hjertas arkiv. Att den hamnade där kan bero på att han utöver politiker och grundare av Aftonbladet även var bokförläggare och gav ut en bok Sophie Ahlbom skrev.

  För mig är det någonting magiskt i att titta och läsa hennes efterlämnade dokument. Veta att det är hon som har skrivit orden och se hur skriften, språket och egenheterna som är unik för henne även finns i de fåtal bevarade breven hon skrivit. 

  För varje år som går digitaliseras mer och mer av det som finns i våra arkiv. Det underlättar forskningen.

 • Filmen om Sophie Ahlbom

  En film av Sofi Lind 

  Producerad ht 2021 inom kursen ”Fortsätt berätta med film om kulturarv och historia” Vid Högskolan Dalarna.

  Copyright – All Rights Reserved. Du får titta på filmen men inte sprida den eller använda material från filmen.

  Hösten 2021 gick jag kursen ”Fortsätt berätta med film om kulturarv och historia” vid Högskolan Dalarna, via distans. Under kursens gång fick vi skapa en fem minuter lång historisk dokumentär som var baserad på speakertext. Vi tog oss frånprojektidé till färdig film. Arkivmaterial blandades med nyfilmat material. Jag valde att klippa min film i Premiere Pro eftersom jag använt mig av det programmet tidigare och kände mig välbekant med de grundläggande funktionerna. Varje elev arbetade med ett eget filmprojekt. Vi följde varandra under filmskapandet och tittade återkommande på varandras filmarbeten och gav varandra konstruktiv kritik. Huvudlärare och gästlärare var alla själva filmskapare. Vilket var berikande. Kursen gick på halvfart, 20 timmar i veckan höstterminen 2021.

  Filmen är 5 minuter lång.