Portfolio

Amiralfjärli Lysekil juni 2019
Blå himmel med vita moln fåglar som flyger
En myra som springer över grön mossa och tallbarr
Gotland fyr Närsholmen sept 2019
Ljung närbild på lila ljung
Tussilago vid Vättens kant Vadstena