Sågverket

Under Dalstorpsdagen den 4 maj höll företag och föreningar öppet hus. Hållanders Sågverk bjöd på guidad rundvandring. Företaget har 75 års erfarenhet av förädling av klentimmer. Från gran och tall framställs virke som används inom byggindustrin.

Erik Hållander visar och berättar om timrets väg genom sågverkets olika stationer. Att utvinna maximalt med virke från varje trästock är ett ständigt pågående arbete. 

Med hjälp av AI hamnar stockarna rätt i avbarkning och såg. Innan stockarna kommer till den här stationen granskas de av en oberoende part som prissätter timret.

På vår vandring genom sågverket fanns verktyg bevarade tillsammans med tidningsartiklar från företagets begynnelse 1948.

Bullrande motorer på behörigt avstånd från oss besökare. Hörselproppar och varselvästar delades ut till alla deltagare innan rundturen startades.

Doften av trä skapar känsla av trygghet.

Uppsågat virke på väg genom olika stationer.

Maskinen och människan. I dag sköter maskinerna de tunga jobben. Människornas erfarenhet, kunskap och engagemang behövs för att kunna leverera produkter av högsta standard.

När virket sågats och staplats med distanser för luftgenomströmning placeras det i en stor ugn som håller 85°C. För att virket ska nå toppkvalité är tillförseln av  rätt mängd vatten under torkningen en viktig faktor. Virket torkas i tre dygn. Denna process tog förr i tiden flera månader och det var bara under våren som väderleken lämpade sig för att torka virke.

Många olika steg i tillverkningsprocessen för att få fram en bra produkt.

Leveransklart virke.

Ingen del av klentimret går till spillo. Restprodukter som flis och bark tas tillvara. 

Bark.

Restprodukt i form av flis och bark som bildas när virket barkas och sågas tas omhand och omvandlas till fjärrvärme i den egna anläggningen på sågverket. 

En guidad rundtur som var både lärorik och intressant. 

En kommentar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *